หนังเทียมสำหรับงาน เบาะรถยนต์ เบาะมอเตอร์ไซค์ ชีทพื้นรถ ที่หุ้มพวงมาลัยรถยนต์ พนังประตูรถยนต์ ซับหลังคา ม่านบังแดด ตกแต่งภายใน ฉนวนกันความร้อนในรถ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
           ผลิตภัณฑ์ พีวีซี และหนังเทียมของบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ได้ถูกออกแบบและสร้างสรรค์จากทีมวิจัยและพัฒนาทำให้มี ลวดลาย สีสัน ที่หลากหลายสามารถเป็นวัตถุดิบอย่างดี นำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้มากมาย
บริษัทคอทโก้พลาสติกส์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้สินค้ามีคุณภาพเทียบเท่ามาตราฐานสากล ผลิตภัณฑ์พลาสติกใส /ใสมัว หรือพลาสติกสี และหนังเทียมของบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ได้ถูกออกแบบและสร้างสรรค์จากทีมวิจัยและพัฒนาจึงมี ลวดลาย สีสัน ที่หลากหลายสามารถเป็นวัตถุดิบอย่างดี นำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้มากมาย
บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด ได้มีแนวคิดทำกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM) ด้วยการลดต้นทุนด้วยพลังงานเหลือใช้ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้