สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น เข้าร่วมรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น โดยคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม : นายกสมาคม สมัยที่ 6

18 ตุลาคม 2017

คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น (สมัยที่ 6) รับมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 จากท่านวินิจฉัย แจ่มแจ้งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ จากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 ในกลุ่มของสมาคมการค้าจดทะเบียน จัดตั้ง 6 – 15 ปี

ซึ่งรางวัลดังกล่าว ถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ พิธีมอบรางวัล จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา