เรื่อง “อนาคตกับการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม”

15 มีนาคม 2018
บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนากับ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง “อนาคตกับการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” ร่วมทำกิจกรรม CSR ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง ยิงลูกยางปลูกป่า ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561